قوانین و شرایط استفاده از اشتراک ویژه دانشجویان دانشگاه های ایران

۱. در حال تحصیل در یکی از دانشگاه‌های ایران( سراسری، آزاد)
۲. عکس کارت دانشجویی معتبر (برای مشاهده نمونه کلیک کنید)
۳. اشتراک ویژه دانشجویی فقط برروی اپل آیدی که هنگام تکمیل فرم وارد شده باشد فعال می‌شود.
۴. مدت اعتبار اشتراک دانشجویی به بمدت یکسال پس از تکمیل کردن “فرم ثبت نام تخفیف دانشجویی” است
و نیازی به تکمیل کردن مجدد آن در طول مدت یکساله نیست.
۵. حجم کارت دانشجویی ارسالی نباید بیشتر از 2 مگابایت باشد.

فرم احراز هوییت تخفیف دانشجویی


پس از تکمیل فرم و دریافت پیام تایید هویت می توانید از تخفیف اشتراک دانشجویی استفاده نمایید.